Ταυτότητα

Ringier Sports Media Μον/πη ΙΚΕ

Έδρα: Ιφιγενείας 50, Νέο Ηράκλειο, ΤΚ 14122

ΑΦΜ: 801815631 - Δ.Ο.Υ: Νέας Ιωνίας

Τηλ. Επικοινωνίας +306980372032 - email [email protected]

Δικαιούχος του Domain Name sportal.gr: Ringier Sports Media Μον/πη ΙΚΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος
Χρήστος Χρήστου

Διευθυντής – Διαχειριστής
Χρήστος Χρήστου

Διευθυντής Σύνταξης
Σωτήρης Κωσταβάρας

Η Εταιρεία δηλώνει ότι έχει συμμορφωθεί με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).